Connectkerk is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) organisatie.
Dat betekent onder andere dat de giften die je geeft belastingaftrekbaar zijn.

Op deze pagina vind je alle benodigde informatie. Mocht je meer uitleg willen, neem dan contact met ons op en mail naar info@connectkerk.nl

 

Naam organisatie:
Connectkerk

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer:
853720952

Kamer van Koophandel nummer:
59986891

Postadres:
Hoorn 2a, 6713 KR, Ede

Bezoekadres zondagen:
De Kei, Peppelensteeg 12, 6715 CV, Ede

Doelstelling:
Connectkerk stelt zich als doel de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad en uitbreiding van het Koninkrijk van God door het werk van de gemeente.

Bestuur:
Momenteel bestaat het bestuur uit 3 mensen, met als functie voorzitter, secretaris en penningmeester.

Financieel:
Klik hier om de jaarcijfers van 2016 te downloaden. Hierin staat ook de begroting van 2017.

Geven:
Meer informatie op connectkerk.nl/geven