Wanneer je deel uitmaakt van een club mensen dan is het gebruikelijk en normaal dat je financieel bijdraagt.
Je maakt samen kosten dus je draagt samen de kosten.

Dat geldt natuurlijk ook voor het ‘deel uitmaken van een kerk’.
We huren een locatie, drinken lekkere koffie, genieten van gezond fruit, noem maar op.

Het mooie, en bijzondere, van geven aan je kerk is dat het niet alleen ‘bijdragen’ is. Het is zaaien.
Je zaait je tijd, energie en geld in het Koninkrijk van God. Opdat Zijn Koninkrijk groeit in Ede en de wereld.
Een uitnodiging om mee te bouwen aan dat wat eeuwigheidswaarde heeft!
Ja, we hebben wekelijks collectes tijdens de dienst, maar we moedigen onze mensen ook aan om op regelmatige basis te geven.
Dat kan bijvoorbeeld door maandelijks je ‘tienden’ (percentage van je inkomen) te geven via de bank.

Hiermee dekken we niet alleen de kosten van de ‘lopende zaken’, het stelt ons ook in staat om te groeien en uit te reiken.

Wanneer je financieel wilt bijdragen aan Connectkerk dan kan dat via:

Connectkerk
IBAN: NL35 INGB 0006 4680 29
Rek.nr: 6468029
T.n.v. Connectkerk

Postadres:
Hoorn 2a
6713 KR Ede
Nederland

KvK nr. 59986891
RSIN: 853720952

ANBI
Connectkerk is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) per 13 februari 2014.
Dat betekent dat giften aan Connectkerk belasting aftrekbaar zijn. Lees hier meer.

 

DOWNLOADS