Als we naar Connectkerk kijken, wat zien we dan eigenlijk? Een groep mensen die af en toe op zondag bij elkaar komen? Samen liedjes zingen, naar een preek luisteren en weer naar huis gaan? 
Gelukkig is Connectkerk veel meer dan dat! 
Maar als we nou eens proberen te kijken naar Connectkerk zoals God er naar kijkt, wat zien we dan?
Het antwoord op die vraag hebben we verwoord in onze visie:

Wij geloven in Jezus Christus en in Zijn Goede Nieuws: Gods Koninkrijk is nabij gekomen door wat Hij heeft gedaan. En omdat we geloven dat God de hele wereld wil bereiken met die boodschap 
is Connectkerk geboren.

Daarom zien wij een kerk met impact. Een kerk die vol is van Gods waarheid en liefde. Een kerk die dat uit in een leven vol passie voor God, in aanbidding en gehoorzaamheid.

Wij zien een kerk waar Jezus centraal staat. Een kerk die vol is van, en geleid wordt door, de Heilige Geest.

Wij zien een kerk die wil leven als het Lichaam van Christus. Een groeiende familie van heel verschillende mensen uit alle geledingen van de samenleving.

Wij zien een gezond gezin dat elkaar toerust zodat Jezus zichtbaar kan worden door alle mensen, op een eigen, unieke manier.

Wij zien een kerk die gedreven wordt door liefde en bewogenheid voor de wereld waar God zo van houdt.

Wij zien een kerk die impact heeft in de samenleving en daarin het verschil wil maken door, op creatieve manieren, Gods liefde te laten zien.

Wij zien mensen die zich bekeren, discipelen die discipelen maken, kerken die kerken planten, gezinnen, bedrijven, buurten en steden die veranderd worden door de kracht van God.

Wij zien Gods Koninkrijk steeds meer zichtbaar worden in Nederland, door mensen die Jezus willen volgen boven alles.

En bij alles zien wij op Jezus, het beeld van de onzichtbare God, de Leidsman en Voleinder van het geloof.