Over ons

connecten: ontmoeten, verbinden, relaties aangaan


Connectkerk, een jonge kerk in Ede. Wij willen verbonden zijn, naar boven, binnen en buiten:

Connectie naar Boven
Wij houden van Jezus. Omdat Hij eerst van ons hield! We verlangen ernaar om dit leven voor Hem en samen met Hem te leven. Dat doen we door het lezen van Zijn Woord, de bijbel, door te bidden, Hem te aanbidden en ook door heel concreet Hem te gehoorzamen in de dingen van alledag. In ons gezin, op ons werk, met mensen om ons heen. We willen leren Zijn stem te verstaan en te doen wat Hij zegt, zodat we een tof leven hebben. Dat is wat Jezus zegt, dat Hij gekomen is om ons leven te geven in overvloed! (Joh. 10:10). Dat betekent niet dat alles heel gemakkelijk is, maar wel de moeite waard!

Connectie naar Binnen
Wij houden van elkaar. God noemt alle gelovigen samen ‘Het Lichaam van Christus’. Een geheel dus. Heel praktisch betekent dat wij als kerk in Ede het leven samen delen. Samen God aanbidden, natuurlijk, maar ook er zijn voor elkaar. Elkaar helpen, bemoedigen, voor elkaar bidden, als het nodig is een aai over de bol, en als het nodig is een schop onder de kont, dat werk. De bijbel zegt dat zoals ijzer ijzer scherp maakt, wij als gelovigen ook elkaar aanscherpen. Zo worden we ‘beter in het leven’, door het samen te doen. Met God en met elkaar.

Connectie naar Buiten
Wij houden van de wereld. Omdat dat het voorbeeld is dat Jezus ons gegeven heeft. Dat betekent niet dat we dan maar alles nadoen of goedkeuren wat er ‘in de wereld’ gebeurt. Maar wel dat we actief willen uitreiken naar mensen om ons heen. En dat begint al met het ‘toegankelijk maken’ van onze meetings. Mensen kunnen zich thuis voelen, worden gezien, snappen de taal die we spreken en proeven daar door heen dat God van ze houdt. We blijven op zoek naar manieren om op creatieve wijze het Goede Nieuws van Jezus te vertellen aan de mensen in Ede.

ONZE WAARDEN

Onze waarden zijn het “hart” van wie we zijn, een goede richtlijn van hoe we in het leven willen staan.

Hier in het kort:

H – HONOUR

Eren.

We eren God en elkaar.

E – Excellence

Uitmuntendheid.

We willen dingen goed doen omdat we het voor God doen.

A – Advancement

Vooruitgang.

We gaan door, vooruit, altijd in beweging.

R – REACHING OUT

Uitreiken.

We zijn gastvrij en willen anderen ontmoeten.

T – TOGETHERNESS

Samen zijn.

We zijn een gezin, een lichaam, we hebben elkaar nodig.

… en bij alles wat we doen willen we ons oog op Jezus gericht houden.

LEIDERSCHAP

Connectkerk is in 2014 gestart door Oscar en Heidi Biesheuvel. Na enkele jaren pionieren is er een nu een team van oudsten, bestaande uit Oscar Biesheuvel, Alfons Tanis en Marcel Folkeringa. Samen geven zij leiding aan een groeiend kernteam, dat op zijn beurt de verschillende teams in Connectkerk ondersteunt.

GELOVEN

In een tijd waarin je van een ‘kerk’ vaak niet meer zo zeker weet wat ze geloven willen wij duidelijk zijn. Hieronder vind je ons ‘statement’:

– Wij geloven dat er één God is, Die voor eeuwig bestaat als een Drieëenheid van drie personen – God de Vader, De Zoon en De Heilige Geest. Elk persoon van de Drieëenheid is volledig God en toch verschillend van de Ander.
– Wij geloven dat de Bijbel (zowel het Oude als Nieuwe Testament) is geschreven door mensen die door de Heilige Geest geïnspireerd werden om te schrijven wat God wilde communiceren naar ons.
– Wij geloven dat Jezus Christus (de tweede persoon van de Drieëenheid) werd gekruisigd, stierf aan het kruis, en dat Hij uit de dood is opgestaan en naar de hemel is opgevaren. Ooit zal Hij terugkeren op aarde om de geschiedenis te besluiten en Gods plan te vervullen.
– Wij geloven dat de Heilige Geest (de derde persoon van de Drieëenheid) in een persoon komt wonen zodra hij of zij gelooft in Jezus. Hij geeft ons kracht om te leven zoals God dat voor ons bedoeld heeft, en geeft ons geestelijke gaven om de Kerk te dienen en de wereld te veranderen.
– Wij geloven dat mannen en vrouwen door God zijn geschapen om in relatie met Hem te leven. De eerste mensen, Adam en Eva, kozen ervoor om ongehoorzaam te zijn en brachten zo zonde in de wereld. Zonde spreidde zich door de wereld waardoor mensen van God werden gescheiden.
– Wij geloven dat mensen zijn geschapen om voor eeuwig te leven. Wij zullen óf voor eeuwig gescheiden van God leven door zonde, óf voor eeuwig met en bij God leven door vergeving en redding, in de nieuwe schepping.
– Wij geloven dat Jezus Christus aan het kruis is gestorven om te betalen voor onze zonde. Alleen door geloof in Jezus Christus – niet door goede daden of een goed mens te zijn – kan men weer in een goede relatie met God hersteld worden.
– Wij geloven dat geloven in Jezus Christus betekent dat men vertrouwt op en leeft in afhankelijkheid van God, levend als een betrouwbare discipel van Jezus Christus in gemeenschap met andere discipelen.
– Wij geloven dat allen die vertrouwen op Jezus Christus met Hem samen verenigd zijn in een universele Kerk (hoewel er vele vormen van zijn). Het belangrijkste doel van de Kerk is om elk middel te gebruiken om het Koninkrijk van God te laten groeien.