Jezus in het centrum

We gaan door met ons thema ‘Het herstel van Gods Koningschap in ons leven”, aan de hand van de kopjes “intimiteit, identiteit en autoriteit”. De afgelopen maanden hebben we deze thema’s bekeken aan de hand van het leven van Jozua, David en Esther, de komende weken doen we dat aan de hand van Degene waar het allemaal om draait; Jezus Zelf! 
We kennen misschien wel de vele verhalen van de wonderen die Jezus doet; de mensen die Hij genas, de doden die weer opstonden, noem maar op. Maar we moeten niet vergeten dat Jezus dit kon doen juist omdat Hij leefde vanuit zijn relatie en intimiteit met de Vader.

11 september 2016, Oscar Biesheuvel “Jezus – zijn identiteit en karakter”
Helaas is de opname mislukt, een kort filmpje met de samenvatting vind je hier op YouTube