Land in zicht

In deze serie kijken we, aan de hand van het verhaal van Jozua, naar drie onderwerpen: intimiteit, identiteit en autoriteit. We geloven dat we in beweging mogen blijven, dat er telkens weer nieuwe grond in te nemen is, dat we mogen ‘staan in autoriteit’. Maar daarbij weten we ook dat dat vaak begint met de kleine, niet in het oog springende dingen, met onze intimiteit met God en het sterker worden van onze identiteit in Hem.