Met het oog op deze tijd

Esther, een jong meisje nog, was een vreemdelinge in het grote Koninkrijk van Perzië. Ze was een Joodse, een banneling, in een land waar het niet veilig was om Joods te zijn. In het bijbelboek dat naar haar genoemd is lezen we dat de koning op zoek is naar een bruid en koningin. Iemand om intimiteit en autoriteit mee te delen. Voordat Esther kans krijgt om misschien die ‘bruid-koningin’ te worden gaat ze door een tijd van voorbereiding. In deze serie kijken we naar de aspecten ‘intimiteit, identiteit en autoriteit.’ En daarbij stellen we onszelf telkens weer de vraag: “Mag God Koning zijn in mijn leven?”

31 juli, Oscar Biesheuvel, “Esther – identiteit”
Helaas is de geluidsopname van deze preek niet gelukt, maar hier vind je op YouTube een korte samenvatting van de preek.

24 juli, Oscar Biesheuvel, “Esther – intimiteit”
Helaas is de geluidsopname van deze preek niet gelukt, maar hier vind je op YouTube een korte samenvatting van de preek.